Tomás Gadea

Tomás Gadea, BSC

Científic de dades

Graduat en Ciència i Enginyeria de Dades per la UPC. Entusiasta pels reptes en el camp de la ciència de dades, tant teòrics com aplicats. Tinc experiència en recerca sobre Deep Learning, concretament en el camp de Neural Architecture Search, treballant en institucions prestigioses com l’EPFL. També tinc experiència industrial, havent estat enginyer en empreses pioneres en tecnologia i intel·ligència artificial. A més dels reptes mentals també gaudeixo dels físics, especialment els esports de resistència, el triatló i el bàsquet.