Ramon Botella

Dr. Ramon Botella

Científic de dades

Doctor en Enginyeria i Infraestructura del Transport per la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech i llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona. Uns quants anys d’experiència com a investigador especialitzat en la caracterització mecànica de materials asfàltics per paviments i com a professor de Conservació d’Infraestructures, Tràfic i Paviments Aeroportuaris en els graus d’Enginyeria Civil i Enginyeria en Sistemes Aeroespacials de la UPC. En contínua formació i buscant aplicar els meus coneixements sobre anàlisis de dades i programació en altres àmbits.