dribia-team-ausias-1000x1080

Dr. Ausias March Calvo

Científic de dades mànager

Doctor en física en dinàmica molecular a la universitat politècnica de Catalunya (UPC). Màster en física computacional per la universitat de Barcelona i la UPC. Còmode emprant python i confortable amb Fortran. Constantment perdo i guanyo temps gràcies a la programació, en la meva aventura per programar la vida. Actualment descarregant internet sencera a casa preparant-me pel que pugui venir.