Xavier Clotet

Dr. Xavier Clotet

Soci & Científic de dades mànager

Dr. en física estadística i de fluids per la Universitat de Barcelona i l’École Normale Supérieure de Lyon. També vaig ser investigador postdoctoral a la Clark University (MA, USA). Vaig deixar el món purament acadèmic per a treballar com a científic de dades en una consultora. Allí he aplicat tècniques de machine learning i big data per a la previsió de vendes, i hi he desenvolupat projectes R+D en el sector elèctric relacionat amb esdeveniments de clima extrem i la seguretat d’infraestructures crítiques. Com més entenguem l’enorme quantitat de dades que ens envolten, més fàcil ho tindrem per a reduir els prejudicis i l’acientifisme de la nostra societat.