Helena Ribera

Dra. Helena Ribera

Científica de dades

Doctora en matemàtiques aplicades per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postdoc al CEMES-CNRS a Toulouse i a la Northwestern University a Estats Units. En aquest últim postdoc va ser quan vaig introduir-me al món del machine learning creant un nou marc d’optimització per l’identificació d’equacions a partir de sèries temporals. He optat per deixar el món acadèmic enrere per tal de poder aplicar totes les eines i coneixements obtinguts al llarg d’aquest camí a trobar solucions a problemes reals de la indústria i l’empresa.