SERVEIS

Ens apassiona utilitzar la ciència de dades per resoldre problemes reals. Però per detectar-los, primer cal fer les preguntes adequades per trobar les respostes correctes. Aquesta és la premissa que guia la nostra oferta de serveis, on pots trobar l’opció més adequada a la teva situació i recursos digitals.

dribia-icon-analyze

ORGANITZACIÓ

PLA ESTRATÈGIC D’EXPLOTACIÓ DE DADES

~1 mes

Traça un pla per al viatge de la teva empresa en el món de les dades. El Pla estratègic d’explotació de dades detalla tots els passos necessaris a implementar per assolir els objectius de la teva organització. Analitzem l’statu quo actual i les accions necessàries relacionades amb les dades per millorar-lo al llarg de tres eixos: estratègic (què fer amb les dades), metodològic (com fer-ho) i organitzatiu (qui ho ha de fer).

OBJECTIUS

Avaluar la teva organització qualitativament i quantitativa des de l’òptica de l’explotació de dades.

Comparar les capacitats actuals de ciència de dades amb les tendències de mercat.

Definir un full de ruta concís d’accions i dependències per aconseguir objectius a curt, mitjà i llarg termini.

Identificar oportunitats concretes per a la innovació en ciència de dades avaluant els seus costos i beneficis.

METODOLOGIA

5 o més entrevistes estructurades.

Diversos perfils de la teva organització.

Taller de descoberta opcional.

RESULTATS

Informe d’avaluació de l’estat de la digitalització i cultura de dades en la seva organització.

Relació de necessitats i desafiaments, estructurada al voltant de tres pilars: estratègic, metodològic i organitzatiu. 

Conjunt detallat de tasques i accions específiques recomanades per aconseguir els seus objectius, incloent-hi les seves dependències.

Calendari d’iniciatives i projectes per implementar els canvis requerits.

TRANSFORMACIÓ

DESENVOLUPAMENT ALGORÍTMIC

~1 trimestre

Plasmem la teva idea en una solució algorítmica real que funciona. Gràcies als nostres lliurables a curt termini el projecte es desenvolupa de forma iterativa, adaptant-se a les teves necessitats en constant evolució. Junts crearem una solució inteŀligent feta a mida, que activarà el veritable potencial de les teves dades.

OBJECTIUS

Fer prediccions, optimitzar un procés o enriquir les teves bases de dades.

Automatitzar les tasques repetitives per fer-te més productiu.

Desenvolupar una solució de programari intel·ligent per a un desafiament de dades que tingui un gran impacte empresarial.

METODOLOGIA

Mètode iteratiu inspirat en els principis de gestió àgil de projectes. 

Lliurables continus en blocs de 10 dies hàbils.

Equips mixts formats per 2 científics de dades i el client tenint un paper actiu.

Varietat de tallers i dinàmiques per assegurar una correcta alineació i gestió d’expectatives. 

Seminaris grupals on el nostre equip al complet discuteix el projecte per aportar idees fresques.

RESULTATS

Prototip algorítmic o solució totalment integrada.

Solució implementada en el núvol o en metall.

Solució de programari de codi obert, sense restricció d’ús i completament documentada.

Procés de desenvolupament transparent per assegurar la transferència efectiva de coneixement.

Capacitació, manteniment i suport tècnic.

EL NOSTRE ENFOCAMENT

Implementar amb èxit solucions d’alt impacte relacionades amb dades no és fàcil. Inspirant-nos en la filosofia del desenvolupament àgil de programari, hem ideat un enfocament únic basat en tres pilars.

EQUIP

Combinem una sòlida formació acadèmica amb una provada trajectòria en el sector privat. Això ens permet crear solucions innovadores amb alts retorns empresarials.

METODOLOGIA

Disposem d’un mètode específic que apliquem a projectes amb dades. Treballem de forma àgil i iterativa amb lliurables a curt termini, cosa que ens permet adaptar-nos a les teves necessitats.

TRANSFERÈNCIA

Oferim solucions de codi obert totalment documentades sense restriccions de propietat inteŀlectual. Això ens permet garantir una autèntica transferència de coneixement.