Nikos Kouvaris

Dr. Nikos Kouvaris

Científic de dades sènior

Doctor en Matemàtica Aplicada, M.Sc. en física computacional, llicenciat en física. Compto amb una àmplia experiència en disseny i implementació de projectes de investigació centrats en modelat matemàtic i tècniques de programació (enfocades a Sistemas Complexos). Gaudeixo aplicant la meva experiència científica per a resoldre problemes complexos basats en dades i desenvolupant models i mètriques associades per a realitzar estimacions i prediccions.