foto_fran_bw-1000x1080

Dr. Francesc Font

Científic de dades sènior

Dr. en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, Master en Sistemes Complexos pel King’s College London, sis anys d’experiència com a investigador postdoctoral a la Fondazione ISI (Turí) i la Università degli Studi di Milano. Treballant al costat de biòlegs i físics en projectes que van des de les aplicacions cliniques de la física estadística en oncologia fins a la predicció mitjançant deep learning the microfractures en materials vetrosos, he après que fer les preguntes justes és sempre la part més dificil.