foto_web_julia-scaled-e1643120355186-1000x1080

Júlia Sala, BSC

Científica de dades

Graduada en Ciència i Enginyeria de Dades per la Universitat Politècnica de Catalunya. Experiència en diferents projectes d’aprenentatge automàtic, visualització de dades, arquitectura de bases de dades i desenvolupament de software. Interessada en aprofundir en tots els camps de la ciència de dades per adquirir nous coneixements i experiència sempre que es pugui aconseguir d’una manera ètica i beneficiosa per a la societat.