Sectors

Mobilitat

Solucions

Estratègia

AMB - PDU

amb_marino-pi4wrcqgb4epkux451he2zowacfp4sq52g7qu1lv4g

“Combinant els coneixements tècnics de Dribia amb la nostra experiència urbanística, hem pogut definir tasques i accions concretes per a dotar de criteris quantitatius i metodologies dinàmiques els instruments de planificació.”

CARACTERÍSTIQUES

Pla estratègic amb tasques concretes per a la capacitació en presa de decisions data-driven.

IMPACTE

Creació de rols específics i metodologies adequades de tractament de dades en decisions urbanes.

ÈXITS

Formació i accions per utilitzar dades geolocalitzades i KPIs en polítiques urbanes.

PROBLEMA PÚBLIC

Promoure l’ús de la tecnologia i l’adopció de polítiques basades en dades és una aposta estratègica per a moltes institucions innovadores. Aconseguir un canvi profund i un impacte rellevant mitjançant l’adopció d’aquestes polítiques requereix una combinació de perspectives tècniques i organitzatives. Cal assegurar l’alineament dels equips, les tecnologies emprades i els objectius que es persegueixen per definir i implementar rutes clares amb accions concretes per assolir aquest objectiu.

LA SOLUCIÓ DE DRIBIA

Dribia ha treballat amb l’AMB per co-dissenyar una estratègia i implementació tècnica per a la inclusió de criteris quantitatius en la planificació urbanística desenvolupada en el Pla Director Urbanístic (PDU), que ha d’afectar a 3,2 M de persones. Aquesta visió urbanística innovadora sobre les dades diferencia el PDU d’altres iniciatives similars, i reafirma l’aposta per la necessària multidisciplinarietat de la definició de polítiques urbanes.