Sectors

Investigació

Solucions

Estratègia

Decode

decode_francesca-pi4wrcqgb4epkux451he2zowacfp4sq52g7qu1lv4g

“El coneixement profund de tecnologia de Dribia combinat amb les seves habilitats de gestió de projectes va ser crucial per assolir els nostres objectius.”

CARACTERÍSTIQUES

Coordinació tècnica d’un projecte Europeu H2020 amb un pressupost de 5 milions d’euros i 15 socis de 6 països.

IMPACTE

Quatre projectes en dues ciutats (AMS, BCN) amb tecnologia implementada per incrementar la seva sobirania de dades.

ÈXITS

Disseny i desplegament de l’stack tecnològic (5+ components) amb criptografia Sota, IOT i tecnologies de registre descentralitzat.

PROJECTE DE RECERCA H2020

Els ciutadans europeus es preocupen cada cop més de la seva sobirania de dades. Cada cop produïm més i més dades, però no som capaços de controlar-los. On van a parar aquestes dades? Amb qui les compartim? A qui serveix aquest model? El projecte DECODE intenta crear i desenvolupar les eines socials, culturals i tecnològiques que permetin als ciutadans europeus compartir les seves dades de manera innovadora, segura i per al bé comú.

LA SOLUCIÓ DE DRIBIA

Dribia forma part del consorci DECODE, format per 15 socis de 6 països europeus. Aportem el nostre coneixement en innovació amb dades. Coordinem la implementació dels pilots del projecte a Barcelona, la seva integració tecnològica i el desenvolupament de l’app del projecte emprant criptografia d’última generació i tecnologies distribuïdes desenvolupades pels nostres socis.