Sectors

Indústria

Solucions

Predicció

Simon - Goia

javierre-qar2s97pt3f1eo6fy0t1dxsfipqq82vrukwzhk4eds

“Dribia ha servit de palanca per millorar la nostra metodologia de S&OP i la incorporació d’algoritmes predictius.”

CARACTERÍSTIQUES

Predicció mensual de demanda de >7000 productes completament automatitzat amb interfície dusuari i dashboard de control.

IMPACTE

Increment del 15% de la precisió mitjana, prediccions al nivell més baix de granularitat possible amb marges de confiança i estructuració amb traçabilitat de tot el procés de modificacions.

ÈXITS

Disminució d’obsolets i costos d’estocatge en productes de poca rotació i mitigació de trencaments en productes d’alta rotació.

PROBLEMA EMPRESARIAL

La gestió de Sales and Operations (S&OP) en empreses B2B2C presenta desafiaments a causa de la inherent intermitència i heterogeneïtat de la demanda (alguns productes es venen molt i altres poc). El pronòstic de vendes és crucial per anticipar la demanda de clients comercials i consumidors finals, i per a catàlegs molt grans no es pot fer manualment de manera eficient, cosa que porta a prediccions de precisió limitada. La precisió del pronòstic evita desproveïments i excessos d’inventari, optimitzant la cadena de subministrament i la satisfacció del client. La implementació d’anàlisis avançades i tècniques d’intel·ligència artificial és fonamental per obtenir pronòstics encertats, encara que l’enfocament ha de ser col·laboratiu forçosament entre equips de vendes, màrqueting, operacions i logística. Un pronòstic ben fonamentat permet planificar la producció i distribució de manera efectiva. Això ofereix avantatges competitius i fomenta el creixement sostenible en un entorn dinàmic i competitiu.

LA SOLUCIÓ DE DRIBIA

Dribia ha treballat amb el departament d’Operacions de Simon per crear GOIA, una eina feta a mida per a la predicció de la demanda. Goia combina la predicció amb intel·ligència artificial amb eines tipus “analyst in the loop” per involucrar l’experiència i el judici humà. Això permet una millora de la qualitat i confiança dels resultats, així com adaptabilitat davant de fenòmens canviants o inesperats. Els analistes poden detectar biaixos i corregir-los, millorant la imparcialitat, mentre que la IA pot generar en minuts prediccions per a totes les referències, sense oblidar les menys importants (que sovint generen el principal excés d’estoc).
Goia facilita la presa de decisions informades i més precises en un entorn complex, així com la traçabilitat del procés i el diàleg entre departaments que es donen en aquest tipus de processos.