Sectors

Indústria

Solucions

Qualitat de dades

Simon - Dupon

“El projecte ha sigut tot un èxit gràcies al mètode, transparència i compromís de Dribia.”

CARACTERÍSTIQUES

Sistema integrat a Salesforce per a l’automatització de l’entrada de nous clients potencials.

IMPACTE

Correcció, desduplicació o normalització de més del 70 % de les entrades processades.

ÈXITS

Estalvi en campanyes de màrqueting postal i reorganització geogràfica d’esforços comercials.

PROBLEMA EMPRESARIAL

Les interaccions amb els clients d’una empresa normalment es registren i es guarden en un gestor de clients anomenat CRM. Aquestes dades són de gran valor, ja que, si s’exploten adequadament, permeten personalitzar l’oferta als clients i millorar tot el procés comercial. L’entrada de noves dades al CRM d’una empresa amb diversos comercials està descentralitzada. L’absència d’una entitat única de control de les dades que entren al CRM agilitza molt l’entrada de dades per part dels comercials, però a la vegada pot tenir un efecte negatiu en la qualitat d’aquestes dades. Errors tipogràfics, entrades duplicades o la manca de normalització són deficiències que, si superen un cert volum, poden dificultar o fins i tot impossibilitar l’explotació d’aquestes dades. El repte és el disseny d’un algoritme intel·ligent i a mesura que augmenti la qualitat de les dades del CRM existents i futures, tot preservant la descentralització.

SOLUCIÓ DE DRIBIA

Conjuntament amb el departament de màrqueting de Simon hem creat un algoritme que utilitza tècniques de mesura de similitud d’informació en fonts de dades textuals per a normalitzar, netejar i desambiguar el CRM de l’empresa. També hem construït l’aplicació web integrada al CRM que permet als comercials aprofitar els resultats de l’algoritme de manera autònoma. L’impacte de l’ús del conjunt algoritme-aplicació és una millora de la qualitat de les dades comercials, informació molt valuosa tant per al gestor comercial com per al conjunt de l’empresa.