A Retail Space

scott

Dribia ha tingut un paper determinant en la construcció de la nostra estratègia i productes de dades. Estem extremament impressionats amb la seva agilitat, innovació i professionalitat.

CARACTERÍSTIQUES

Mesurar el trànsit de públic objectiu a partir de conjunts de dades de mobilitat GPS per tal de recomanar espais comercials..

IMPACTE

Desenvolupament d’una eina escalable (31 àrees urbanes dels EUA) que contribueixi a diverses rondes d’inversió amb èxit.

ÈXITS

Dades de mobilitat GPS de 30 GB / dia processades en un entorn completament al núvol.

PROBLEMA EMPRESARIAL

El procés de trobar el lloc ideal per a ubicar una botiga depèn, encara avui en dia, de factors principalment humans i, per aquesta raó, el procés és llarg, costós i poc escalable. La varietat i disponibilitat de dades així com la fragmentació del mercat provoca pèrdues relacionades amb costos d’oportunitat i, també, genera que molts espais quedin desocupats durant molt més temps del desitjable.

SOLUCIÓ DE DRIBIA

Per al nostre client nord-americà ARetailSpace (ARS) estem creant un geo-recomanador d’ubicacions per a negocis inteŀligent que explota dades provinents de fonts públiques i privades. Ens encarreguem de dissenyar, implementar i testejar tots els aspectes algorítmics, tècnics i analítics dels productes basats en dades d’ARS.